Jak wygląda terapia narkotykowa?

Od narkotyków bardzo łatwo się uzależnić, ale wyjście z nałogu jest niezwykle trudne. Wiele osób ma problem zarówno z alkoholizmem, jak i narkomanią, co tylko potęguje problemy i przyspiesza wyniszczenie organizmu. Niestety w obu przypadkach początkowe objawy uzależnienia łatwo przeoczyć. Bez specjalistycznej pomocy trudno całkowicie skończyć z nałogiem i zacząć normalne życie.

Czym jest uzależnienie od narkotyków?

Narkomania już z samej nazwy mówi, z czym ma się do czynienia, czyli z manią sięgania po narkotyki. Jest to choroba, która wpływa na sferę psychofizyczną. Podłożem jest uzależnienie od środków odurzających, które znajdują się w narkotykach. Ich zażywanie wiąże się z coraz większym zatruciem organizmu, jego wyniszczeniem. Uzależnienie od narkotyków stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia. Może przyczynić się do śmierci. Wystarczy przedawkować substancje odurzające, aby doszło do zgonu. Zanim będzie można mówić o uzależnieniu, najpierw następują etapy poprzedzające: eksperymentowania, potem przyjmowania okazjonalnego, aż w końcu branie narkotyków staje się nawykiem. W przypadku uzależnienia chory czuje wręcz przymus sięgania po substancje odurzające, aby złagodzić chwilowo szereg nieprzyjemnych objawów psychofizycznych.

Na czym polega terapia narkotykowa?

Terapia odwykowa jest procesem długotrwałym i żmudnym, pełnym wzlotów i upadków. Dobiera się ją do pacjenta, jego stanu zdrowia, stopnia zaawansowania uzależnienia, rodzaju przyjmowanych substancji. Leczenie może być krótkoterminowe, odbywa się zwykle w szpitalu lub klinice psychiatrycznej. Stosuje się farmakoterapię i psychoterapię przez kilkanaście tygodni. Leczenie długoterminowe trwa do nawet dwóch lat i odbywa się w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień. Chory uczestniczy w zajęciach indywidualnych z terapeutą i zajęciach grupowych. Obecnie stosuje się przede wszystkim terapię substytucyjną i poznawczo-behawioralną, model Minnesota i społeczności terapeutycznych. Do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie, podstawą jest całkowita abstynencja. Pacjenci poznają przyczyny uzależnienia, metody pokonywania pokusy sięgania po narkotyki. Nabywają umiejętności społeczne i emocjonalne.

Więcej na temat terapii uzależnienia narkotykowego można znaleźć na stronie: https://www.alkoholizm.org.pl/uslugi/leczenie-narkomanii/

Dodaj komentarz

18 − ten =