Trzeźwiejący alkoholik – zagrożenia i zalecenia

Choroba alkoholowa wciąż pozostaje bardzo częstą diagnozą. Niestety, zmaga się z nią ogromna ilość osób w coraz młodszym wieku. Proces wyswobodzenia się z uścisku uzależnienia jest bardzo żmudny, pełen zakrętów i wymaga od chorych nieustającej motywacji. Czego trzymać się podczas walki z uzależnieniem? O czym należy pamiętać?

Sama świadomość własnego problemu i rozpoczęcie leczenia znaczą oczywiście bardzo wiele. Jest to jednak dopiero sam początek bardzo trudnej drogi, którą musi przejść alkoholik. Sam detoks, czyli wytrzeźwienie, które ma miejsce na początku każdej terapii nie zmienia nic w poznawczych mechanizmach działania chorego. Trzeźwiejący alkoholik nie posiada prawidłowego systemu regulacji emocji, gdyż jak dotąd ze wszystkim radził sobie za pomocą substancji psychoaktywnych. Musi on na nowo nauczyć się wszelkich reakcji i odruchów. Na tym etapie, bardzo ważne jest wsparcie bliskich i rodziny, jeżeli chory nie zerwał wszelkich więzi przez nałóg.

Dla bliskich osób okazywanie pozytywnych emocji bywa niekiedy bardzo trudne. Większość osób uzależnionych, w momencie, w którym udaje im się utrzymać stan trzeźwości przez jakiś okres, uważa się za wielkich zwycięzców, żąda ciągłych pochwał i zachowuje się wyniośle. Stąd bardzo często, na tym etapie w kontaktach rodzinnych dochodzi do złości, gniewu oraz agresji. Warto by cała rodzina, w miarę możliwości uczestniczyła w terapii alkoholowej, gdyż może ona stać się kluczowa w łagodzeniu napiętych sytuacji. Zdarza się również, że to właśnie osoby współuzależnione zaczynają reagować agresywnie w kontaktach z trzeźwiejącym alkoholikiem.

Kolejnym problemem, który może dotknąć osobę uzależnioną jest separacja od dawnego środowiska. Najczęściej jest ona konieczna, gdyż mało wyrozumiałe środowisko, którym otaczał się do tej pory chory staje się źródłem niepotrzebnych pokus i przeszkód dla terapii. Często są to jednak jedyne kontakty społeczne alkoholika i po zerwaniu ich chory staje się samotny i zamknięty w sobie. Uzależnienie od alkoholu to poważna choroba, która pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy w stanie z nim wygrać.

Dodaj komentarz

nineteen + 4 =