Zachowanie dziecka w trudnej relacji rodzic-alkoholik

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) borykają się z wieloma obciążeniami i problemami. Trudno im zbudować poprawne relacje z innymi. Trudno im założyć własne szczęśliwe rodziny. Kiedy w dzieciństwie ktoś zmagał się z alkoholizmem rodziców, już nigdy świat nie będzie wydawał się dobry i bezpieczny. Można jednak sobie pomóc. Jak? Podpowiadamy.

Jak poradzić sobie w życiu jako DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików na pozór żyją normalnie – kończą studia, wchodzą w związki, biorą śluby, rodzą dzieci. Jednak nieprzepracowane problemy kłębią się gdzieś w środku i jeżeli nie zostaną w porę uchwycone i wyprostowane – może wydarzyć się tragedia. Najlepiej, kiedy Dorosłe Dzieci Alkoholika samo zda sobie sprawę, że potrzebuje terapii. Terapia nastawiona jest na radzenie sobie z problemami emocjonalnymi oraz na naukę budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi – członkami rodziny, przyjaciółmi, partnerem, pracodawcą. Wiele Dorosłych Dzieci Alkoholików przejawia podobne symptomy – mają niską samoocenę, nie wierzą w siebie, a jednocześnie uważają, że są samowystarczalni. Pesymistycznie postrzegają świat, nic ich nie cieszy, czują pustkę w środku.

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą zwrócić się o pomoc do wielu instytucji. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy poradnie zdrowia psychicznego, a także organizacje pozarządowe, to tylko niektóre adresy, które warto odwiedzić. Uzależnienie od alkoholu to straszna, wyniszczająca choroba – wyniszcza alkoholika i jego rodzinę – rodziców, partnera życiowego oraz dzieci. Terapie dla DDA mogą być indywidualne lub grupowe – najlepiej, jeżeli terapeuta wraz z pacjentem wybiorą najlepszą dla pacjenta formę. Terapia indywidualna sprzyja temu, aby głębiej spojrzeć wgłąb człowieka, ale i terapia grupowa ma wiele zalet nie do przecenienia. Każda z terapii ma swoje konkretne etapy i cele. Ostatecznym celem terapii jest to, aby uczestnik wziął życie w swoje ręce i nabrał motywacji do zmiany. Ważne, aby uwierzył w siebie i swoje możliwości. Dzieci alkoholików często wstydzą swoich rodziców i ich nałogu, a to staje się przyczyną ich obniżonego poczucia własnej wartości.

Dodaj komentarz

seventeen − five =