Jak wyjść ze współuzależnienia

Jak wyjść ze współuzależnienia?

Współuzależnienie jest zjawiskiem, które dotyczy bliskich osób osoby, która jest w nałogu. W rodzinie, gdzie nadużywa się alkohol – nie tylko alkoholik jest chory, ale też żona/mąż, dzieci. Zatem jak wyjść ze współuzależnienia?

Czym jest współuzależnienie?

Według Wikipedii współuzależnienie to: „utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze”. Do współuzależnienia prowadzi głównie silny związek emocjonalny z osobą walczącą z nałogiem, np. żona-mąż. Życie z alkoholikiem i łącząca z nim więź utrudnia przyjęcie zdecydowanej postawy wobec jego zachowań i choroby. Osoba współuzależniona stara się tłumaczyć zachowanie alkoholika, usprawiedliwiać go przed innymi. Taka osoba wierzy również, że alkoholik przestanie pić, wierzy w jego obietnice o poprawie. Ryzyko współuzależnienia jest tym większe, jeśli alkoholik zaczyna być agresywny po alkoholu. Osoba współuzależniona może nie pić alkoholu, jednak całe jej życie będzie się obracać wokół alkoholu i partnera – alkoholika. Taka osoba odsuwa swoje sprawy na bok, nie ma dla siebie czasu – liczy się tylko alkoholik i jego problemy.

Leczenie współuzależnienia

Leczenie alkoholizmu nie jest łatwe. Przede wszystkim osoba uzależniona musi widzieć, że ma problem z alkoholem i chcieć się leczyć. Także osoby współuzależnione muszą podjąć leczenie – one również wymagają terapii. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że mają ogromny problem. Aby wyjść z tego błędnego koła należy szukać pomocy z zewnątrz. Należy pogodzić się z myślą, że nie ma się wpływu na nałóg partnera. Współuzależnienie wymaga leczenia w placówkach terapii uzależnień. Leczenie opiera się głównie na rozmowach z psychologiem, psychoterapii, którą można wspomagać leczeniem farmakologicznym. Leczenie osoby współuzależnionej również może okazać się bardzo długim procesem. Jednak trzeba podjąć tą walkę, by odzyskać własne życie.

Terapie „Tu i Teraz”

Dodaj komentarz

twenty − 11 =