Leczenie alkoholizmu

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym. Jego podstawowym objawem jest ciągła lub nawracająca potrzeba picia. Uważa się, że w Polsce około 900 tysięcy osób jest uzależnionych od alkoholu.

Po czym można poznać uzależnienie?

Ustalenie, czy dana osoba ma problem z alkoholem, wynika wnikliwej analizy wszelkich pojawiających się objawów. Wiele osób uzależnionych bagatelizuje problem uważając, że jedno piwo niczemu nie zaszkodzi. Po alkohol najczęściej sięgamy gdy jesteśmy zestresowani, zmęczeni lub po prostu chcemy się zrelaksować. Według obowiązujących w Polsce kryteriami ICD-10, alkoholizm rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione są co najmniej 3 z poniższych kryteriów:

  • silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania substancji,
  • trudność w kontrolowaniu zachowania związanego z jej przyjmowaniem,
  • fizjologiczne objawy stanu odstawienia charakterystyczne dla danej substancji i/lub przyjmowanie tej samej lub podobnej substancji w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencji,
  • stwierdzenie objawów tolerancji (ile muszę wypić aby się upić),
  • zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań,
  • spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw.

Kiedy konieczne jest leczenie uzależnienia?

Przez to, że uzależnienie od alkoholu rozpoczyna się nagle, ciężko wyłapać moment,w którym picie przestaje być bezpieczne. Ciągle pojawiają się różne sytuacje, które dają okazje do spożycia nadmiernych ilości alkoholu. Niepokojące na pewno będzie picie w samotności i ukrywanie tego przed otoczeniem. W Polsce działa nie jeden ośrodek odwykowy dla alkoholików i z pewnością jest to miejsce, gdzie można się spotkać z lekarzem lub terapeutą. Pomoże on obiektywnie ocenić sytuacje i stwierdzić czy doszło już do rozwoju uzależnienia od alkoholu. Alkoholik, który chce podjąć leczenie powinien zgłosić się do dowolnej placówki terapeutycznej aby zwalczyć swoje uzależnienie. Niestety nie każdy uzależniony zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem z alkoholem.