Leczenie alkoholizmu - Terapie Tu i Teraz

Medyczne powikłania związane z długoletnim alkoholizmem

Alkoholizm niestety wiąże się z poważnymi konsekwencjami natury zdrowotnej, społecznej i psychologicznej zarazem. Wieloletnia choroba alkoholowa prowadzić może do niewydolności wielu układów w organizmie – układu krążenia czy układu odpornościowego.

Nadużywanie alkoholu kiepsko wpływa również na funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Sprzyja zaburzeniu prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwojowi przemocy, a także różnego rodzaju przestępczości. Dlatego tak ważne jest skuteczne leczenie alkoholizmu.

Wprawdzie są dowody na to, że umiarkowanie spożywanie alkoholu zmniejsza ryzyko śmierci z powodu choroby wieńcowej, ale intensywne i długotrwałe picie alkoholu ma ogromną liczbę wad. Przede wszystkim powoduje liczne schorzenia układu ruchowo-naczyniowego. W przypadku mężczyzn nadużywających alkoholu ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze jest aż o 30% większe niż u mężczyzn, którzy nie mają problemu alkoholowego.

Tymczasem nadciśnienie to główny czynnik ryzyka wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Eksperci są zdania, że powikłania nadciśnienia tętniczego wielokrotnie prowadzą do śmierci, a ryzyko ich wystąpienia zwiększa się wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Ponadto badania wykazują, że wraz z zaprzestaniem picia alkoholu, niektóre zmiany są częściowo odwracalne.

W przypadku osób, które od lat zmagają się z chorobą alkoholową, rozwija się spowodowana osłabieniem kurczliwości mięśnia sercowego, kardiomopatia alkoholowa, a więc zmiany zwyrodnieniowe włókien serca, jego stłuszczenie i powiększenie. Prowadzi to do poważnych zaburzeń pracy serca oraz niewydolności krążenia.

Ostre zatrucie alkoholowe i przewlekłe spożywanie alkoholu prowadzić może ponadto do niemiarowości czy zaburzeń rytmu pracy serca. To efekt działania alkoholu i jego metabolitów na układ przewodzący w sercu. U alkoholików często pojawiają się też zmiany morfologiczne w szpiku kostnym, które nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Alkohol działa zresztą na wszystkie elementy morfotyczne krwi.

Terapie „Tu i Teraz”