Pomoc w wyrwaniu się z nałogu alkoholowego

Tak naprawdę najważniejsza w walce z chorobą alkoholową jest motywacja samego uzależnionego. Nie da się jej sztucznie wywołać i jeśli jej nie ma, działania nakierowane na uwolnienie się od butelki nie przyniosą skutku. Z osobą uzależnioną trzeba postępować ostrożnie i taktowanie, lecz jednocześnie należy być stanowczym, ponieważ jeśli sama nie wyszła z inicjatywą i potrzebuje pierwszego kroku z naszej strony, wciąż nie uświadomiła sobie w pełni problemu i ma dylemat, czy jest on w ogóle realny i potrzebne są jakiekolwiek działania. Pierwsza rozmowa z alkoholikiem nie jest łatwa i w jej czasie ryzykuje się nawet utratę przyjaciela. Warto to ryzyko jednak podjąć, jeśli widzi się, że ta osoba może stracić zdrowie, a nawet życie. Trzeba być gotowym nawet na ostrą reakcję.

W czasie rozmowy trzeba skupiać się na faktach i unikać ocen. Tylko wtedy będzie to wartościowy dialog. Koniecznie trzeba ją zainicjować, kiedy alkoholik jest trzeźwy. Skupić należy się głównie na swoich obawach oraz na konkretnych faktach. Do ich opisu warto użyć źródeł. Należy uważać, by nie mówić tutaj językiem etykietek, na przykład nazywając rozmówcę alkoholikiem. Dobrze jest też mieć przygotowany kontakt do specjalisty. Kolejny etap polega na oferowaniu uzależnionemu alternatyw w stosunku do aktywności, które do tej pory związane były ze spożywaniem alkoholu. Potrzebne jest też uzyskanie profesjonalnej pomocy, najlepiej psychologa i grupy wsparcia równocześnie. Trzeba jednak podkreślić, że ten etap może funkcjonować dopiero wtedy, kiedy alkoholik jest do niego przygotowany i pozytywnie nastawiony.

W tym wszystkim nie wolno zapominać o osobie, która chce pomóc. Jej sytuacja wcale nie jest prosta i też musi mierzyć się ze stresem. Im bliżej jest ona alkoholika, tym bardziej jego problemy spływają na nią. Osoba pomagająca powinna sama poszukiwać pomocy. Najłatwiej znaleźć ją u specjalistów walki z uzależnieniami, ale często bardziej wartościowe jest wsparcie we własnym środowisku ze strony kogoś, kto pomoże udźwignąć brzemię wsparcia dla osoby uzależnionej od alkoholu. Trzeba dużo rozmawiać
na temat własnych problemów w walce z problemami innych.