Dwanaście kroków do miłości i służby, czyli proces wychodzenia z alkoholizmu

Wspólnota AA kieruje się w swoich działaniach systemem dwunastu kroków. Kiedy słucha się Billa W., można zrozumieć, że jest to w pierwszej kolejności sposób na właściwą pomoc cierpiącemu , ale jak dodaje inny ze współzałożycieli programu, dr Bob, jest to tak naprawdę droga do tego, by stać się człowiekiem szczęśliwym, który w dodatku będzie pożyteczny dla własnego otoczenia.

Najkrócej można powiedzieć, że dwanaście kroków to miłość i służba drugiemu człowiekowi. Wychodzenie z alkoholizmu przez współpracę z grupami AA jest właśnie realizowaniem w praktyce dwunastu kroków. Są to wskazówki jak najbardziej uniwersalne, ale zbudowane tak, by być użytecznymi w normalnym życiu. Sukces ich stosowania oznacza ujmowanie ich wytycznych we wszystkich działaniach, które są przez alkoholika podejmowane. Co bardzo ważne, przekłada się to także na rozwiązywanie wielu innych życiowych problemów. Stosowanie systemu nie jest bynajmniej ograniczone tylko do samego świata osób z uzależnieniem alkoholowym.

Dwanaście kroków to kolejno:

 • Przyznanie, że nie panujemy nad własnym życiem i jesteśmy bezsilni wobec nałogu
 • Wiara, że tylko siła wyższa może doprowadzić do zdrowia
 • Zawierzenie Bogu i powierzenie się jego łasce niezależnie od tego, jak dana osoba pojmuje Boga
 • Przeprowadzenie rachunku sumienia
 • Wyznanie win wobec boga i ludzi
 • Otwarcie się na siłę wyższą, która usunie nasze wady charakteru
 • Podjecie próby zadośćuczynienia wszystkim, kogo się skrzywdziło
 • Osobiste zadośćuczynienie, jeśli to tylko jest możliwe bez krzywdzenia innych
 • Stały rachunek sumienia kontrolujący na bieżąco popełniane błędy
 • Próba pogłębienia stosunku z bogiem, modlitwa i medytacja, prośba o poznanie woli boga wobec nas i o siłę, by
  tę wolę urzeczywistnić
 • Rozbudzenie duchowe i przyjecie zasad dwunastu kroków we wszystkich życiowych postawach.

Warto podkreślić, że figura boga w tym systemie nie jest jakimś konkretnym bogiem, ale siłą wyższą, którą każdy
z alkoholików musi odnaleźć dla siebie osobiście.