Cechy postępującego uzależnienia od alkoholu

Alkoholowy zespół abstynencyjny zazwyczaj dzieli się na dwie fazy zwracając uwagę na to, że nie zawsze przebiegają one tak samo i że czas ich trwania może być różny w zależności od indywidualnych cech osoby zmagającej się z problemem choroby alkoholowej. Faza pierwsza zazwyczaj opisywana jest jako wczesna i charakterystyczna jest dla niej dominacja tych objawów, które są charakterystyczne dla układu wegetatywnego. Jest to ta część układu organizmu, która wpływa na działania organizmu niezależne od woli osoby uzależnionej, alkoholowy zespół abstynencyjny objawia się więc bólami i zawrotami głowy, osłabieniem organizmu, bólami mięśniowymi, nudnościami, biegunkami, kołataniem serca oraz wrażeniem nieprzyjemnego smaku w ustach.

W fazie drugiej znanej też jako późna wspomniane objawy wcale nie tracą na stopniu intensywności. Okazuje się jednak, że towarzyszą im objawy w sferze psychicznej takie, jak choćby zaburzenia nastroju i snu. Dla osoby uzależnionej najbardziej typowy w tym czasie jest nastrój lękowo-depresyjny, bardzo często występuje on przy tym w połączeniu z gniewem oraz drażliwością. W zdecydowanej większości przypadków początkowo utrzymuje się on od jednego do dwóch dni, z czasem jednak czas ten się wydłuża trwając nawet kilka tygodni. Innym objawem choroby alkoholowej, którego nie można lekceważyć jest zmieniona tolerancja alkoholu sprawiająca, że w pewnym momencie ta sama dawka alkoholu przestaje już przynosić oczekiwany przez nas efekt. Okazuje się, że organizm może, pozornie bez szkody dla siebie, znosić bodźce fizyczne, chemiczne i biologiczne, osoby uzależnione nabierają więc przekonania, że mogą pić więcej niż dotychczas bez obaw o negatywny wpływ alkoholu na stan ich zdrowia.

Oczywiście, wzrost tolerancji następuje stopniowo. Jest charakterystyczny dla pierwszych etapów uzależnienia, jeśli więc zostanie odkryty odpowiednio wcześnie, można próbować przeciwstawiać się mu. Osoby, które popadają w alkoholizm mogą też zaobserwować u siebie zawężenie repertuaru tych zachowań, które są związane z piciem alkoholu. W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z zaledwie jednym lub dwoma wzorami, które powtarzają się cyklicznie. Idzie to w parze z postępującym zaniedbywaniem tych form aktywności i przyjemności, które jeszcze niedawno sprawiały dużą przyjemność, a dla których charakterystyczne jest to, że nie są związane z piciem alkoholu.